PETER TAPPENBECK - Tappenbeck

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

genealogie > Archiv
 


Nähere Nachrichten
über die
Geschichte der Familien
Peter Tappenbeck

*


* A B S C H R I F T *
aus dem Niederländischen - Franziska Unger


RUTH NEDERVEEN
Autor:
Het mondaine 'Kurhaus' Huis ter Duin van toen. Foto Privécollectie Anne Marie Posthuma-Tappenbeck


NOORDWIJK - Tijdens dodenherdenking staat Peter Tappenbeck (76) ieder jaar aan het einde van de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk. Als jochie onthulde hij 65 jaar geleden het verzetsmonument voor zijn vader Rudolf Tappenbeck. Terwijl een kilometer verderop kransen worden neergelegd, liggen zijn bloemen aan de voet van de koperen naald met de meeuw.
In het zicht van het monument ligt, direct aan zee, het imposante Grand Hotel Huis ter Duin. Een vijfsterrenhotel, internationaal conferentieoord en nu vooral bekend als verblijf van het Nederlands voetbalelftal. Weinig herinnert nog aan het mondaine 'Kurhaus' van toen, waar onder andere de schrijver Thomas Mann, schilder Isaac Israëls en leden van het Nederlandse koningshuis graag verblijven. Als Nederland wordt bezet, proberen de gebroeders Rudolf (1898) en Wolfgang (1901) Tappenbeck het familiebedrijf door de oorlog te loodsen.
20 mei 1944. Peter Tappenbeck is erbij als zijn vader Rudolf Tappenbeck - directeur van Hotel Huis ter Duin - door de Duitsers wordt opgepakt. Door het raampje van de deur kijkt hij in de gezichten van twee mannen in groengrijze jassen en gleufhoeden. 'Is je vader thuis?' Peter Tappenbeck: ,,Die spanning. Ik wist direct dat het niet goed zat. Naarmate ik ouder word, lijkt het wel alsof ik het beeld steeds helderder op mijn netvlies krijg.''
Dreigend
De mannen verdwijnen met z'n vader in de studeerkamer. Als Peter rond de lunch thuiskomt uit school, zijn ze er nog steeds. ,,De stemming voelde dreigend. Moeder had al gehuild. Dat zag ik.'' Zijn vader wordt gearresteerd. Met een koffer in zijn hand neemt hij afscheid. Tegen Peter zegt hij: ,,Kom, papa moet even weg. Zal je goed je best doen met sommen?''
Rudolf Tappenbeck kust zijn vrouw en vier kinderen en loopt het pad op. Door het raam van de voorkamer zien ze hem tussen de mannen in naar de auto lopen. ,,Hij stapte achterin en reed weg. Ik heb hem nooit meer gezien.''
De van oorsprong Duitse familie Tappenbeck, al twee generaties in Nederland geboren en getogen, staat bekend als Duitsgezind. Eén tak van de familie staat aan de kant van de bezetter. Zo dienen twee neven bij de SS. ,,Hij kwam als hoofd met een Duitse colonne het Huis ter Duin wel even bezetten'', kijkt Peter Tappenbeck terug. ,,Ze kwamen zo naar boven rijden, de oprijlaan op, al die Duitse uniformen. In de hal van het hotel stonden mijn vader en zijn broer. 'Hoe durf je!' hebben ze gezegd.'
Een nicht, aandeelhouder en direct betrokken bij het Huis ter Duin, is getrouwd met een Duitse SS'er. Boven de haard hangt een portret van Hitler, op feestdagen hijst ze de hakenkruisvlag en haar kinderen zijn lid van de Hitlerjugend. Rudolf en Wolfgang Tappenbeck behoren tot de tak die het met lede ogen aanziet.
In het begin van de oorlog is het voor de broers geen enkel probleem het hotel draaiende te houden. Het gebouw is ongeschonden en de Duitse toeristen genieten van de mondaine sfeer en 'frische Luft' aan zee. Er wordt gedanst en gefeest. Tussen de gasten verschijnen steeds meer Duitse officieren. Door de strategische ligging, direct aan de Noordzeekust, is het voor de Duitsers een kwetsbare plek die ze nauwlettend in de gaten houden. Ze vrezen voor een aanval uit zee.
Wolfgang Tappenbeck is de man op de voorgrond, de doener, de regelaar. Hij is een echte hotelman, opgeruimd en gastvrij. Rudolf is wat meer op de achtergrond, de denker en vooral verantwoordelijk voor de financiële administratie van het bedrijf. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, beslissingen nemen ze samen.
Verboden zone
Als in 1942 het hotel in het Sperrgebiet (verboden zone) komt te liggen, openen ze een restaurant in een van de bijgebouwen. Binnen de kortste keren is dat het vaste onderkomen van Duitse officieren en hangt het bordje 'Wehrmachtsverkehrslokal' op de gevel. Zodoende kunnen de broers het familiebezit in de gaten houden en voorkomen dat de huizen en hotels in het Sperrgebiet gesloopt worden.
Terwijl Wolfgang met de Duitsers zaken doet, krijgt Rudolfs vrouw bezoek van een armoedig geklede man. 'Noemt u mij maar Frits.' Hij biedt zich aan voor verzetswerk en laat een briefje zien waarin een knokploeglid uit Leiden hem aanbeveelt. Ze vertrouwt het niet en stuurt hem weg, niet wetende dat Frits van Bijnen voor de Sicherheitsdienst (SD) werkt.
De samenwerking met de Duitsers is voor Rudolf Tappenbeck misschien wel dé perfecte dekmantel om het verzet te steunen. Zonder dat zijn broer het weet, geeft hij geld aan de illegaliteit, voedselbonnen aan onderduikers en schrijft hij een pamflet in het Duits dat verspreid zal worden onder Duitse officieren. Hij roept hen op de opdracht te weigeren om bij terugtrekking Nederlandse energiebedrijven te vernietigen.
Maar op 20 mei 1944 staat Frits van Bijnen opnieuw voor de deur. Nu met de beruchte SD-man Marten Slagter. Bij huiszoeking wordt belastend materiaal én het pamflet gevonden. Rudolf wordt meegenomen en vastgezet in Scheveningen. De familie is in rep en roer.
En ook nu komen de contacten met de Duitsers van pas. Wolfgang Tappenbeck schakelt zijn nicht in die het hoofd van de SD kent en mag zijn broer bezoeken. Met steekpenningen kan Wolfgang kleding, voedsel en zelfs briefjes van zijn vrouw aan Rudolf brengen. Ook als hij wordt overgebracht naar kamp Vught. Onderhandelingen draaien op volle toeren. Alles wordt ingezet om Rudolf vrij te krijgen. Voor het enorme bedrag van 50.000 gulden kan hij worden vrijgekocht. Maar wat er hoopvol uitziet, eindigt in een drama. Het losgeld wordt niet overgedragen. Rudolf krijgt de keuze: de doodstraf of voor de Duitsers werken? Dat weigert hij en wordt afgevoerd naar Sachsenhausen. Er is geen contact meer. Via Sachsenhausen komt hij in het concentratiekamp Neuengamme terecht. Pas na de bevrijding hoort de familie dat hij daar aan de ontberingen is bezweken.
De ondernemersgeest van Wolfgang Tappenbeck draait dan alweer op volle toeren. Slechts één dag was er voor nodig het Huis ter Duin om te toveren tot Leave Centre voor de Canadezen. De euforie is van korte duur. Tot zijn grote verbazing wordt hij op verdenking 'ter zaken samenzwering met en leveranties aan den vijand' gearresteerd. Hij krijgt huisarrest en staat buiten spel. De 'Zaak Tappenbeck' gonst door het dorp.
Aanklachten
Na tien maanden huisarrest behandelt de Zuiveringsraad de zaak. Hem wordt kwalijk genomen dat er niet meer weerstand is geboden tegen het exploiteren van het 'Wehrmachtsverkehrslokal' . Ook zijn omgang met NSB-burgemeester Musegaas en zwarthandel krijgen kritiek. Wolfgang Tappenbeck weerspreekt de aanklachten en stelt onder meer dat het onderkomen voor officieren onder druk van de Duitsers is geopend en dat hij in het belang van Noordwijk voorkomen heeft dat huizen gesloopt zijn. De Zuiveringsraad besluit hem, mede door de duur van het huisarrest, niet verder te vervolgen.
Na de oorlog laat hij de grandeur van het Hotel Huis ter Duin weer opleven. Net als vroeger is het geliefd bij acteurs, actrices, schrijvers en het koninklijk huis. Alsof er niets gebeurd is. Over de oorlog wordt gezwegen. Totdat vijftig jaar later een proces-verbaal opduikt met een zin die het oorlogsverhaal van de broers in een ander daglicht plaatst. 'Hij moet zelf maar voor zijn stommiteiten opdraaien. Verkoop de boel maar, schilderijen en boeken.' Dit zou Wolfgang gezegd hebben toen Rudolfs vrouw hem vroeg of zij 50.000 gulden van Huis ter Duin mocht lenen om haar man vrij te kopen.
Verbitterd
Peter Tappenbeck en zijn zusjes wisten tot voor kort niets over de situatie met losgeld en de uitspraak van Wolfgang. Ze voelden wel de spanning tussen hun moeder en oom. Door de oorlog verloren de kinderen niet alleen hun vader. Hun moeder bleef verbitterd achter. Familieverhoudingen kwamen op scherp te staan. Wat er gebeurd is roept allerlei vragen op: waarom heeft Wolfgang dat gezegd, heeft hij zijn broer wel echt vrij willen kopen? Of dit ooit duidelijk zal worden weet niemand. De schaduw van de oorlog is lang.
Bij het monument is het stil en het gemis van zijn vader voert de boventoon. Peter Tappenbecks ogen staren naar de zee. ,,Hoe fijn hadden we het kunnen hebben, als dit vreselijke niet was gebeurd. Ik heb heel goed contact gehad met mijn vader. Ik denk wel eens: met alle rijkdom en alles wat we hebben, wat ben je toen als klein jongetje te kort gekomen.'

RUTH NEDERVEEN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


NOORDWIJK – Jedes Jahr am Volkstrauertag steht Peter Tappenbeck (76) am Ende des Koningin Astrid Boulevards in Noordwijk. Als Junge enthüllte er vor 65 Jahren das Widerstandsdenkmal für seinen Vater Rudolf Tappenbeck. Während einen Kilometer weiter Kränze niedergelegt werden, liegen seine Blumen am Fuße der „Kupfernadel mit der Möwe".
Direkt am Meer, im Sichtfeld des Monuments, liegt das imposante Grand Hotel Huis der Duin. Ein internationales fünf Sterne Konferenzhotel, heute vor allem als Residenz der niederländischen Nationalmannschaft bekannt. Nur wenig erinnert noch an das mondäne „Kurhaus" von damals, in dem unter anderem Thomas Mann, der Maler Isaac Israels und Mitglieder des niederländischen Königshauses gern verweilen. Als die Niederlande besetzt wurden, versuchten die Brüder Rudolf (1898) und Wolfgang (1901) Tappenbeck den Familienbetrieb durch den Krieg zu bringen.
20. Mai 1944. Peter Tappenbeck ist dabei, als sein Vater Rudolf Tappenbeck, Hoteldirektor des Hotel Huis ter Duin, von Deutschen aufgegriffen wird. Durch das Fenster der Haustür schaut er in die Gesichter zweier Männer in grüngrauen Jacken und Offiziersmützen. „Ist dein Vater daheim?". Peter Tappenbeck: „Diese Anspannung. Ich wusste sofort, dass es nicht gut aussah. Je älter ich wurde, desto klarer wurde dieses Bild in meinem Kopf."

Bedrohlich
Die Männer verschwanden mit seinem Vater im Studierzimmer. Als Peter mittags aus der Schule nach hause kommt, sind sie noch immer da. „Die Atmosphäre war bedrohlich. Mutter hatte bereits geweint. Das sah ich." Sein Vater wurde verhaftet. Mit einem Koffer in seiner Hand nimmt er Abschied. Er sagt zu Peter: „Pass auf, Papa muss kurz weg. Wirst du gut für alle sorgen?"
Rudolf Tappenbeck küsst seine Frau und vier Kinder und läuft den Weg zur Straße hoch. Durch das Fenster im Vorderzimmer sehen sie ihn, flankiert von den Offizieren, zum Auto laufen. „Er stieg hinten ein und fuhr weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen."
Die ursprünglich deutsche Familie Tappenbeck, bereits seit zwei Generationen in den Niederlanden geboren und aufgewachsen, ist als Deutsche bekannt. Ein Zweig der Familie steht auf der Seite der Besatzer. Zwei Cousins dienen bei der SS. „Er kam als Hauptmann einer deutschen Truppe das Huis ter Duin einfach so besetzen", erinnert sich Peter Tappenbeck. „Sie kamen auf den Hof gefahren, all die deutschen Uniformen. Im Foyer des Hotels standen mein Vater und sein Bruder. „Wie können Sie es wagen!", sagten sie."
Eine Nichte, Gesellschafterin und direkt am Huis ter Duin beteiligt, ist mit einem deutschen SS Offizier verheiratet. Über dem Herd hängt ein Portrait von Hitler, an Feiertagen wird die Hakenkreuz-Flagge gehisst und ihre Kinder sind Mitglieder der Hitlerjugend. Rudolf und Wolfgang gehören zu dem Zweig der Familie, die das mit neidischem Auge betrachten.
Zu Beginn des Krieges ist es für die Brüder kein Problem, das Hotel am Laufen zu halten. Das Gebäude ist unversehrt und die deutschen Touristen genießen die mondäne Atmosphäre und die „frische Luft" des Meeres. Es wird getanzt und gefeiert. Zwischen den Gästen tauchen immer mehr deutsche Offiziere auf. Durch die strategische Lage, direkt an der Nordseeküste, ist es für die Deutschen ein angreifbarer Ort, den sie genau im Auge behalten. Sie befürchten einen Angriff vom Meer aus.
Wolfgang Tappenbeck ist der Mann im Vordergrund, der Macher, der alles regelt. Er ist ein echter Mann für den Hotelbetrieb, ordentlich und gastfreundlich. Rudolf agiert mehr aus dem Hintergrund, als Denker und vor allem verantwortlich für die finanzielle Administration des Betriebes. Sie kommen gut miteinander aus, treffen alle Entscheidungen gemeinsam.

Sperrgebiet
Als das Hotel 1942 ins Sperrgebiet fällt, öffnen sie ein Restaurant in einem der Nebengebäude. Innerhalb kürzester Zeit ist das „Wehrmachtverkehrslokal" das Stammlokal deutscher Offiziere. Somit können die Brüder den Familienbesitz im Auge behalten und verhindern, dass die Häuser und Hotels im Sperrgebiet abgerissen werden.
Während Wolfgang mit den Deutschen zu schaffen hat, kriegt Rudolfs Frau eines Tages Besuch von einem ärmlich gekleideten Mannes. „Nennen Sie mich ruhig Frits." Er bietet sich für Widerstandsarbeit an und zeigt ein Empfehlungsschreiben. Sie vertraut ihm nicht und schickt ihn weg. Nicht wissend, das Frits van Bijnen für den Sicherheitsdienst (SD) arbeitet.
Die Zusammenarbeit mit den Deutschen ist für Rudolf Tappenbeck wahrscheinlich der perfekte Deckmantel um den Widerstand zu unterstützen. Ohne das Wissen seines Bruders nimmt er Geld, verteilt Lebensmittelmarken an Untergetauchte und schreibt ein Pamphlet in deutscher Sprache, welches unter den deutschen Offizieren verteilt wird. Er fordert sie auf, sich zu weigern, niederländische Energiebetriebe bei einem Rückzug zu zerstören.
Am 20. Mai 1944 steht Frits van Bijnen wieder vor der Tür. Diesmal mit dem berüchtigten SD-Mann Marten Slagter. Bei einer Hausdurchsuchung wird belastendes Material und das Pamphlet gefunden. Rudolf wird mitgenommen und in Scheveningen festgehalten. Die Familie ist in heller Aufruhr.
An dieser Stelle kommen die guten Kontakte zu den Deutschen gerade recht. Wolfgang Tappenbeck schaltet seine Nichte ein, die den Chef des SD kennt, und darf seinen Bruder besuchen. Mit Bestechungsgeldern kann Wolfgang Kleidung, Essen und sogar Briefe seiner Frau zu Rudolf bringen. Auch als er in ein Lager in Vught gebracht wird. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren. Es wird alles getan, um Rudolf zu befreien. Für den enormen Betrag von 50.000 Gulden kann er schließlich freigekauft werden. Was jedoch hoffnungsvoll erscheint, endet im Drama. Das Lösegeld wird nicht überbracht. Rudolf hat die Wahl; die Todesstrafe oder für die Deutschen arbeiten? Dessen verweigert er sich und wird schließlich nach Sachsenhausen deportiert. Es besteht kein Kontakt mehr. Von Sachsenhausen kommt er in das Konzentrationslager Neuengamme. Er nach der Befreiung durch die Alliierten erfuhr die Familie, dass er dort an den Entbehrungen gestorben ist.
Der Unternehmergeist in Wolfang Tappenbeck dreht danach wieder auf vollen Touren. In nur einem Tag wurde das Huis ter Duin in das Leavenworth Zentrum für Kanadier umgewandelt. Doch die Euphorie ist von kurzer Dauer. Zu seiner großen Überraschung wird Wolfgang Tappenbeck wegen „Verschörung und Unterstützung des Feindes" verhaftet. Er kriegt Hausarrest und ist aus dem Spiel. Der „Fall Tappenbeck" machst im Dorf die Runde.

Anklagen
Nach 10 Monaten Hausarrest nimmt sich der „Säuberungsrat" (?) der Sache an. Ihm wird vorgeworfen, sich der Nutzung des „Wehrmachtlokals" nicht bestimmter entgegengesetzt zu haben. Auch sein Umgang mit dem NSB-Bürgermeister Musegaas und der von ihm betriebene Schwarzhandel steht unter Kritik. Wolfgang Tappenbeck widerspricht den Anklagen und stellt klar, dass die Unterkunft für die Offiziere unter Druck der Deutschen geöffnet wurde und dass er im Interesse von Noordwijk dafür gesorgt hat, dass die Gebäude im Dorf nicht abgerissen wurden. Der „Säuberungsrat" beschließt, den Fall nicht weiter zu verfolgen oder ihn zu bestrafen.
Nach dem Krieg lässt er die Pracht des Hotel Huis ter Duin wiederbeleben. So wie früher ist es beliebt bei Schauspielern, Schriftstellern und dem Königshaus. So, als wäre nicht geschehen. Über den Krieg wird geschwiegen. Bis 50 Jahre später ein Prozessbericht auftaucht, der die Kriegsgeschichte der Brüder in einem anderen Licht erscheinen lässt. „Er muss selbst für seine Dummheiten geradestehen. Verkauft lieber allen Kram, Gemälde und Bücher." Das soll Wolfgang zu Rudolfs Frau gesagt haben, als sie ihn um 50.000 Gulden bat, die sie als Kredit nutzen wollte, um ihren Mann frei zu kaufen.

Verbitterung
Peter Tappenbeck und seine Schwestern wussten bis vor Kurzem nichts von der Situation mit dem Lösegeld und der Aussage von Wolfgang. Sie fühlten durchaus die Anspannung zwischen ihrer Mutter und dem Onkel. Durch den Krieg verloren die Kinder nicht nur ihren Vater. Ihre Mutter blieb verbittert zurück. Familienbeziehungen kamen plötzlich zum Stillstand. Die Geschehnisse rufen allerlei Fragen hervor: Warum hat Wolfgang das gesagt? Wollte er seinen Bruder wirklich freikaufen? Ob das je deutlich werden wird, weiß niemand. Der Schatten des Krieges ist lang.

Es ist still am Monument und der Schmerz über den Verlust seines Vaters überwiegt. Peter Tappenbecks Augen starren auf das Meer. „Wie schön wir es hätten haben können, wäre all das Schreckliche nicht passiert. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Ich denke manchmal: mit all dem Reichtumund allem, was wir besitzen, was bist du doch als kleiner Junge zu kurz gekommen.


Übersetzung uas dem Niedrländischen:
Franziska Unger

 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü